skip to Main Content

Tolkdiensten Italiaans

Bent u op zoek naar een ervaren en professionele tolk Italiaans? Zoek niet verder!

Ervaren tolk Italiaans

Heeft u een tolk nodig bij gesprekken of onderhandelingen met Italiaanse partners? Of heeft u een tolk nodig bij het passeren van notariële akten? Johanna Eisinger-Jansen, eigenaar van De Taaldienst, biedt professionele tolkdiensten Italiaans-Nederlands.

Als gediplomeerd tolk Italiaans, met een specialisatie als gerechtstolk in strafzaken, heb ik veel ervaring en expertise opgebouwd. Zo heb ik o.a. op internationale beurzen gestaan, heb ik voor de GGD en hulpverlenende instanties getolkt, heb ik notarissen bijgestaan bij het passeren van akten van leveringen en hypotheekakten en heb ik in civiele zaken en strafzaken getolkt.

Daarnaast ben ik ook werkzaam als examinator van de Bachelor Tolk Italiaans en geef ik de module Algemene Tolktechnieken (ITV Levenlang Leren – nascholing voor vertalers en tolken).

tolkdiensten

Tarieven tolkdiensten Italiaans

  • Regulier tolktarief: € 75,- p/uur* (tevens minimumvergoeding voor een opdracht)
  • Reiskosten: € 0,24 p/km of vergoeding openbaar vervoer (2e klas)
  • Avond-/weekendtarief: 150%
  • Tolken bij de notaris: € 250,- (standaardvergoeding voor max 1 uur tolken** voor max. 2 akten, incl. voorbereiding, reiskosten en reistijd van max. 1 uur per openbaar vervoer)

*Afhankelijk van de aard en duur van de opdracht kunnen de tarieven afwijken. De uiteindelijke offerte is leidend.

**Indien de tolkdienst meer dan 15 min. uitloopt, dan wordt € 37,50 per half uur in rekening gebracht.

Vormen van tolken

Handig om te weten als u een tolk Italiaans boekt.

Er zijn verschillende tolkvormen. De twee hoofdvormen zijn consecutief tolken en simultaantolken:

  • Bij het consecutief tolken luistert de tolk naar de spreker en geeft daarna de vertaling. De meest gangbare vorm van consecutief tolken is gesprekstolken. Bij het gesprekstolken faciliteert de tolk het gesprek en vertaalt korte interventies. Deze vorm van tolken gebeurt vaak bij het vergezellen van delegaties die op bedrijfsbezoek komen, bij onderhandelingen of vergaderingen (zakelijk tolken). Gesprekstolken vindt daarnaast ook plaats in de hulpverlening bij (semi)overheidsinstanties zoals de Kinderbescherming, de GGZ, asielzoekerscentra en ziekenhuizen (sociaal tolken)
  • Bij simultaan tolken moet de tolk tegelijk spreken en luisteren, want de spreker wacht niet tot de tolk is uitgesproken. Deze vorm van tolken wordt toegepast bij bijvoorbeeld congressen, maar ook in de rechtbank, waar de tolk naast de verdachte zit en het gezegde direct moet (fluister-)tolken.

Afhankelijk van de setting wordt er consecutief dan wel simultaan getolkt.

type tolkdiensten

Meer weten?

Wilt u meer weten over de tolkdiensten van Johanna?
Neem dan vrijblijvend contact op met De Taaldienst voor meer informatie.

Back To Top
Open chat